Důležité odkazy

www.hzscr.cz - Hasičský sbor ČR

www.cuzk.cz/ - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

Kontakt

Obec Vápno ou-vapno@volny.cz